Teknik Seminerler Dış Ticarete Giriş

İÇERİK:

 • Dış Ticaret Nedir, Yurtiçi Ticaretten Farklılıkları Nelerdir?
 • Dış Ticarette Riskler ve Risklerin Çözüm Yöntemleri.
 • Uluslararası Ticarette Sözleşme ve Sözleşmenin Önemi
 • Uluslararası Anlaşmazlıklarda Çözüm Yolları ve İhtilafların Halli
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgelerin Detaylı Tanıtım ve Analizi
 • Teslim Şekilleri (Incoterms)
 • İthalat ve İhracatta Kambiyo Mevzuatı
 • Uluslararası Mevzuatta Ödeme Şekilleri (Peşin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Kabul Kredili İşlemler)
 • Akreditifler ve Akreditif Uygulamaları, Örnek Uygulama ve Detaylı Açıklaması
 • Nakliyat Sigortaları Teminat Türleri
 • İhracat Mevzuatı ve Uygulamaları (Transit Ticaret, Takas, Kredili İhracat, Bedelsiz İhracat, Bağlı Muamele, Kayda Bağlı İhracatlar, Fuar ve Sergilere Katılım)
 • Serbest Bölgeler Ve Serbest Bölgeler Mevzuatı. Bölgelerin Kullanım Avantajları
 • İhracat İş Akış Prosedürleri
 • İthalat Mevzuatı ve Uygulamaları (Bedelsiz İthalat, Kullanılmış Eşya İthalatı, Mahrece İade)
 • İthalatta İş Akışları ve Uygulamaları - Örnek Uygulama
 • İthalatta Vergilerin Hesaplanması
 • Gümrük Mevzuatı, Rejim Türleri ve Uygulamaları

  EĞİTMEN:  Ali Kemal Yazar/ Eski Gümrük Baş Müfettişi  

EĞİTMEN Ali Kemal Yazar
BAŞLANGIÇ TARİHİ Mart 06, 2020 - 10:00
BİTİŞ TARİHİ Mart 06, 2020 - 17:00
KONUM İHKİB/ Dış Ticaret Kompleksi
ÜCRET 200,00 ₺ (Normal) 100,00 ₺ (İHKİB Üyeleri)
EĞİTİM KODU DT1000
Eğitim Başvuru Aşamaları