Teknik Seminerler Tüm Departmanlar İçi̇n; Mali̇ Boyutlar

İÇERİK:
1.Malî boyutlarla ilgili kavramlar hakkında genel bilgi (uluslararası standartlara uygun kavram ve tablolar ile)
2.Departmanlar arasında transfer fiyatlaması sistemi kurmak
3. Tasarım-Arge ile ilgili malî boyut
(Değer mühendisliği, AR-GE teşvikleri mevzuatı vb. hususlar ile)
4.Tedarik ile ilgili malî boyuta yakınsak bakış
(Yurtiçi ve yurtdışı, dışkaynak kullanımı, tedarik zinciri finansmanı vb. hususlar ile)
4.Üretim ile ilgili malî boyut
(İmal-satınalma ikilemi kararları, üretimde zaman-kalite maliyet üçlüsünün dengelenmesi, üretim maliyetinden üretilen mal-hizmet maliyetine ve giderek satılan mal-hizmet maliyetine,
5. Pazarlama-satış ile ilgili malî boyut
(Ürün gamı ile sürdürülebilir kârlılık, Müşteri kârlılık ve müşteri değer analizi, pazarlama giderlerinde optimum bütçeleme vb. hususlar ile)
6. İnsan varlıklarında (kıymetlerinde) malî boyut
(Ücretleme ve performans ilişkisi, işgörenlere yatırım ve geriye dönüşü vb. hususlar ile)
6. Genel bakış: Malî boyuta bütünsel bakış ve işletme değeri
(Paydaş değerinden sosyal paydaşlar değerine evrilme)
7. İşletmelerde GRI raporlama ve ekonomik performans

EĞİTMEN:
İ. Melih BAŞ, 1956 doğumlu olup, işletme konusunda lisans, yüksek lisans, doktora
eğitimleri almıştır. Eğitiminde Mülkiye ve İngiltere ağırlıklı yer tutmaktadır.
Çalışmaları hem kamuda hem özel sektörde farklı sektörlerde uygulamalar içinde
uzmanlıktan tepe yöneticiliğe sürerken; üniversitede akademik dersler vermek (profesör
unvanı sahibidir); eğitim şirketlerinde ders vermek (uzunca bir dönem İTKİB de dahil); denetim – danışmanlık sektöründe işler de yapagelmek biçiminde bir portföy şeklinde
olmuştur. 2008’de başlayan yeni finansal mimarîyle ilgili olarak gerek şirketlerde mali işler genel müdür yardımcılığı, gerek malî ve yönetim müşavirliği ve bağımsız denetçilik yapagelmiştir.

EĞİTMEN İ. Melih BAŞ
BAŞLANGIÇ TARİHİ Mart 10, 2020 - 10:00
BİTİŞ TARİHİ Mart 10, 2020 - 10:00
KONUM İHKİB/ Dış Ticaret Kompleksi
ÜCRET 200,00 ₺ (Normal) 100,00 ₺ (İHKİB Üyeleri)
EĞİTİM KODU TM1000
Eğitim Başvuru Aşamaları